[1]
G. W. Leibniz, „List do Thomasiusa z lutego 1666 (przełożył Tomasz Gliński)”, SZHF, t. 6, nr 3, s. 17–19, grudz. 2015.