[1]
I. Kant, „Opus postumum (przełożył Mirosław Żelazny)”, SZHF, t. 4, nr 1, s. 9–34, kwi. 2013.