[1]
J. K. K. Chodani, “Rzut oka na celne zasady nauki obyczajów od wieku Arystotelesa aż do Kanta przez Chrystiana Garwe”, SZHF, vol. 5, no. 1, pp. 35–42, Apr. 2014.