[1]
M. A. Komsta, “Neoplatońskie poszukiwania zgodności między Platonem a Arystotelesem Jan Filopon i problemy z Arystotelesowską definicją duszy (‘In De anima’, 203,4–230,25)”, SZHF, vol. 12, no. 2, pp. 95–110, Jul. 2021.