[1]
J. Żelazna, „Gottfrieda Wilhelma Leibniza Uwagi krytyczne o Spinozie. Kwestia «duszy»”, SZHF, t. 10, nr 1, s. 213–232, mar. 2019.