[1]
M. Nowacka, „Johna Locke’a rozumienie autonomii osoby ludzkiej jako źródło współczesnej koncepcji autonomii pacjenta”, SZHF, t. 10, nr 1, s. 123–139, mar. 2019.