[1]
T. Fuchs, “Śmiertelność jako źródło cierpień. Formy neurotycznego negowania śmierci [Mortality as a Source of Suffering. Forms of Neurotic Negation of Death]”, SZHF, vol. 8, no. 4, pp. 19–33, Dec. 2017.