[1]
R. Kuliniak i D. Leszczyna, ā€ž Iā€., SZHF, t. 3, nr 3, s. 115ā€“122, grudz. 2012.