[1]
A. Grzeliński, „Zagadnienie czasu w filozofii George’a Berkeleya”, SZHF, t. 2, nr 2, s. 191–205, grudz. 2011.