[1]
D. Kosiewicz-Wawrzonkowska, „Kazimierz Maliszewski, Stolica świata. Studia z dziejów życia kulturalnego i umysłowego Londynu w XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, ss. 183”, SZHF, t. 7, nr 3, s. 186–196, grudz. 2016.