[1]
M. Marciniak, „Religia jako resentyment w filozofii Fryderyka Nietzschego”, SZHF, t. 1, nr 1, s. 147–159, grudz. 2010.