Bierdiajew, M. (2010) “Kryzys sztuki [fragmenty]. Przełożyła Miłka Malzahn”, Studies in the History of Philosophy, 1(1), pp. 39–64. doi: 10.12775/szhf.2010.003.