Markiewka, T. (2013) “Steven Lukes, Liberałowie i kanibale. O konsekwencjach różnorodności, przeł. A. Dominiak, Ł. Dominiak, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, ss. 256”, Studies in the History of Philosophy, 4(2), pp. 199–202. doi: 10.12775/szhf.2013.027.