Markwart, A. (2013) „Filozofia XVII wieku jako inspiracja dla prekursorów klasycznej myśli ekonomicznej”, Studia z Historii Filozofii, 4(2), s. 137–146. doi: 10.12775/szhf.2013.023.