Chodani, J. K. K. (2013) „Rzut oka na celne zasady nauki obyczajów od wieku Arystotelesa aż do Kanta przez Chrystiana Garwe [część IV] (opracowała Marta Agata Chojnacka)”, Studia z Historii Filozofii, 4(2), s. 35–48. doi: 10.12775/szhf.2013.017.