Schiller, F. (2013) “Przyczynek do kwestii pierwszego ludzkiego społeczeństwa według nici przewodniej Mojżeszowego dokumentu (przełożył Tomasz Kupś)”, Studies in the History of Philosophy, 4(2), pp. 19–34. doi: 10.12775/szhf.2013.016.