Chojnacka, M. A. (2015) „Wojciech Starzyński, Neokartezjanizm fenomenologii francuskiej. Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Henry, Marion, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2014, ss. 304”, Studia z Historii Filozofii, 6(3), s. 215–217. doi: 10.12775/szhf.2015.042.