Specht, R. (2015) „Saul Friedländer, Refleksy nazizmu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, ss. 125”, Studia z Historii Filozofii, 6(3), s. 209–213. doi: 10.12775/szhf.2015.041.