Dziczek, S. P. (2015) „Marcin Pełka, Szkice z filozofii polskiej. Oświecenie. Romantyzm, Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 155”, Studia z Historii Filozofii, 6(3), s. 203–208. doi: 10.12775/szhf.2015.040.