Baszczak, B. (2015) „Bycie jako zdarzenie. Filozofia Hegla w interpretacji Jeana-Luca Nancy’ego”, Studia z Historii Filozofii, 6(3), s. 93–107. doi: 10.12775/szhf.2015.033.