Horst, F., Verykios, K. i Zieliński, L. (2015) „Obserwacja rzeczywistości a tworzenie teorii w myśli Panajotisa Kondylisa”, Studia z Historii Filozofii, 6(3), s. 79–92. doi: 10.12775/szhf.2015.032.