Kondylis, P. (2015) „Gospodarka globalna, demokracja globalna i globalna walka o podział zasobów. 4. Konflikt kultur czy konflikty bez kultury”, Studia z Historii Filozofii, 6(3), s. 39–44. doi: 10.12775/szhf.2015.030.