Kondylis, P. (2015) „Gospodarka globalna, demokracja globalna i globalna walka o podział zasobów. 3. Demokracje nie prowadzą ze sobą wojen”, Studia z Historii Filozofii, 6(3), s. 33–38. doi: 10.12775/szhf.2015.029.