Kondylis, P. (2015) „Gospodarka globalna, demokracja globalna i globalna walka o podział zasobów. 1. Globalizacja, polityka, podział (przełożyli Lech Zieliński i Anna Ziółkowska)”, Studia z Historii Filozofii, 6(3), s. 21–26. doi: 10.12775/szhf.2015.027.