Leibniz, G. W. (2015) „List do Thomasiusa z lutego 1666 (przełożył Tomasz Gliński)”, Studia z Historii Filozofii, 6(3), s. 17–19. doi: 10.12775/szhf.2015.026.