Hume, D. (2015) „O uprzedzeniach moralnych (przełożyła Marta Szymańska-Lewoszewska)”, Studia z Historii Filozofii, 6(2), s. 15–20. doi: 10.12775/szhf.2015.014.