Żelazny, M. (2013) „Antoni Szwed, Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia. Kant, Hegel, Kierkegaard, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2011, ss. 583”, Studia z Historii Filozofii, 4(1), s. 193–197. doi: 10.12775/szhf.2013.014.