Kant, I. (2013) „Opus postumum (przełożył Mirosław Żelazny)”, Studia z Historii Filozofii, 4(1), s. 9–34. doi: 10.12775/szhf.2013.001.