Musioł, A. (2015) „Mścisława Wartenberga wykładnia metafizyki w perspektywie filozofii Immanuela Kanta”, Studia z Historii Filozofii, 5(4), s. 205–225. doi: 10.12775/szhf.2014.049.