Kucner, A. i Wacławik, B. (2015) „Kantiana w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie – raport z badań”, Studia z Historii Filozofii, 5(4), s. 161–184. doi: 10.12775/szhf.2014.047.