Szymańska-Lewoszewska, M. (2015) „Teodycea w Traktacie o zasadach poznania ludzkiego (1710) Berkeleya”, Studia z Historii Filozofii, 5(4), s. 149–160. doi: 10.12775/szhf.2014.046.