Szyrwińska, A. (2014) „Z badań nad filozofią Kanta w kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej: Hersz Bad o teorii Kanta-Laplace’a”, Studia z Historii Filozofii, 5(3), s. 145–161. doi: 10.12775/szhf.2014.035.