Kant, I. (2014) „Opus postumum (przełożył Tomasz Kupś)”, Studia z Historii Filozofii, 5(3), s. 9–34. doi: 10.12775/szhf.2014.028.