Chojnacka, M. A. (2014) „Emocja, percepcja i wyobraźnia jako rodzaje świadomości bezrefleksyjnej w filozofii Jeana Paula Sartre’a”, Studia z Historii Filozofii, 5(2), s. 167–179. doi: 10.12775/szhf.2014.023.