Orokhovska, L. (2014) „Rola mass mediów w kulturze społeczeństwa jednowymiarowego Herberta Marcusego (przełożył Tomasz Kupś)”, Studia z Historii Filozofii, 5(2), s. 111–122. doi: 10.12775/szhf.2014.019.