Gmerczyński, M. (2021) „Recepcja pojęcia nieświadomości w filozofii Johannesa Volkelta ”, Studia z Historii Filozofii, 12(4), s. 101–125. doi: 10.12775/szhf.2021.022.