Szocik, K. (2014) „Krytyka religii pozytywnej w filozofii Hegla”, Studia z Historii Filozofii, 5(1), s. 111–123. doi: 10.12775/szhf.2014.008.