Chodani, J. K. K. (2014) “Rzut oka na celne zasady nauki obyczajów od wieku Arystotelesa aż do Kanta przez Chrystiana Garwe”, Studies in the History of Philosophy, 5(1), pp. 35–42. doi: 10.12775/szhf.2014.003.