Parol, A. (2021) „The Influence of Jerzy Łoś on Early Developments in Temporal Logic”, Studia z Historii Filozofii, 11(3), s. 105–126. doi: 10.12775/szhf.2020.020.