Łaciak, P. (2021) „Formalne warunki możliwości doświadczenia a możliwość chaosu w filozofii krytycznej Kanta”, Studia z Historii Filozofii, 12(2), s. 141–168. doi: 10.12775/szhf.2021.012.