Cooper Shaftesbury, A. A. (2020) „Dobro i zło”, Studia z Historii Filozofii, 11(1), s. 25–32. doi: 10.12775/szhf.2020.002.