Komsta, M. A. (2021) “Neoplatońskie poszukiwania zgodności między Platonem a Arystotelesem Jan Filopon i problemy z Arystotelesowską definicją duszy (‘In De anima’, 203,4–230,25)”, Studies in the History of Philosophy, 12(2), pp. 95–110. doi: 10.12775/szhf.2021.010.