Habura, A. (2021) „Stanisław Lisiecki wobec Platońskiej koncepcji wędrówki dusz”, Studia z Historii Filozofii, 12(1), s. 69–94. doi: 10.12775/szhf.2021.004.