Pakalski, D. (2014) “George Berkeley, Siris. Łańcuch filozoficznych dociekań i refleksji wraz z Dodatkami, przeł. A. Grzeliński i M. Szymańska-Lewoszewska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, ss. 290 (rec. Dariusz Pakalski)”, Studies in the History of Philosophy, 4(4), pp. 225–229. doi: 10.12775/szhf.2013.059.