Godardt, A. (2014) “Maciej Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 424 (rec. Alina Godardt)”, Studies in the History of Philosophy, 4(4), pp. 221–223. doi: 10.12775/szhf.2013.058.