Pełka, M. (2014) „Włodzimierz Tyburski, Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, ss. 392. (rec. Marcin Pełka)”, Studia z Historii Filozofii, 4(4), s. 215–219. doi: 10.12775/szhf.2013.057.