Siwiec, T. (2014) „Etyka filozoficzna jako hermeneutyka moralności”, Studia z Historii Filozofii, 4(4), s. 177–192. doi: 10.12775/szhf.2013.054.