Kruglow, A. N. (2014) „Bułhakow i Kant (przełożył Tomasz Kupś)”, Studia z Historii Filozofii, 4(4), s. 81–101. doi: 10.12775/szhf.2013.055.