Baliński, M. (2014) “Pamiętniki o Janie Śniadeckim, jego życiu prywatnym i publicznym i dziełach jego (t. 1, Wilno 1865, s. 848–868)”, Studies in the History of Philosophy, 4(4), pp. 57–72. doi: 10.12775/szhf.2013.047.