Kupś, T. (2014) „Pierwsi krytycy i obrońcy pism Jana Śniadeckiego o filozofii Kanta (wprowadzenie do fragmentu Pamiętników o Janie Śniadeckim Michała Balińskiego)”, Studia z Historii Filozofii, 4(4), s. 53–55. doi: 10.12775/szhf.2013.046.